Keskus kaikille asetuksille: Google-tili

Stephan Micklitz ja Jan Hannemann ovat kehittäneet vuosien ajan työkaluja, joilla käyttäjät voivat päättää, mitä dataa he haluavat jakaa Googlelle – ja mitä he pitävät mieluummin itsellään.

Kun Stephan Micklitz kertoo ihmisille, että hän työskentelee Googlella, hän kuulee usein kysymyksen: "Miksi tarvitsette niin paljon dataa?" Hänen vastauksensa on: "Data voi tehdä Googlen tuotteista hyödyllisempiä sinulle – saat esimerkiksi hakutulokset oikealla kielellä tai suosituksen nopeimmasta reitistä kotiin. Huomautan kuitenkin aina, että voit valita, kuinka Google tallentaa dataasi ja käytetäänkö sitä tuotteiden räätälöintiin sinua varten. Ihmiset haluavat yleensä nähdä sen omin silmin ennen kuin uskovat minua!" Ihmiset haluavat yleensä nähdä sen itse ennen kuin uskovat minua!"

"Halusimme personoida palvelun ja selkeyttää sen asettelua."

Jan Hannemann

Micklitz on työskennellyt Googlella vuodesta 2007 alkaen. Hän oli yksi Münchenin tiimin ensimmäisistä työntekijöistä ja otti nopeasti johtavan roolin verkkoturvallisuuteen ja tietosuojaan liittyvissä aiheissa. Vuodesta 2010 alkaen Micklitz on johtanut useiden tärkeiden verkkoturvallisuutta ja tietosuojaa tehostavien Google-tuotteiden globaalia kehitystä. Hänen mielestään Google teki järkevän päätöksen perustaessaan tämän osaston pääkonttorin Saksaan vuonna 2008. "Google halusi olla siellä, missä tietosuojasta puhuttiin innokkaimmin", Micklitz muistelee.

Sen jälkeen on tapahtunut paljon. Tärkein tapahtuma oli 25.5.2018, kun Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) tuli voimaan. GDPR säätelee henkilötietojen käyttöä ja tallentamista. Micklitz muistaa sen hetken vuonna 2016, kun hän luki kollegoidensa kanssa, miten laki on muotoiltu. "Oli selvää, että monet rakentamistamme asetuksista ja työkaluista olivat jo valmiiksi GDPR:n mukaisia – mutta tehtävääkin oli", hän kertoo. Seuraavaksi hän vie minut kokoushuoneeseen, jossa tapaamme hänen kollegansa Jan Hannemannin.

Director of Engineering Stephan Micklitz (vasemmalla) on vastuussa maailmanlaajuisesta tietosuojasta ja tietoturvasta Googlella. Hän opiskeli tietojenkäsittelytiedettä Münchenin yliopistossa ja on työskennellyt Googlen Münchenin-toimistossa vuoden 2007 loppupuolelta alkaen.

Google lanseerasi ensimmäisen tietosuojatyökalunsa, Google Hallintapaneelin, vuonna 2009. Micklitz ja hänen tiiminsä olivat vastuussa sen kehityksestä. Vuosien myötä uusia toimintoja on lisätty. Vuodesta 2013 alkaen käyttäjät ovat voineet ylläpitää Googlen digitaalista historiaansa Tilin käyttämättömyydenhallinnalla. Vuonna 2014 hallintapaneeliin lisättiin Tietosuojatarkistus ja vuonna 2015 Yksityisyysasetusten tarkistus. Nämä uudet työkalut auttavat käyttäjiä käymään läpi tietosuoja- ja yksityisyysasetuksensa yksi kerrallaan.

Vuonna 2015 lanseerattiin Oma tili, joka kokosi yhteen kaikki Googlen palvelut. Ensimmäistä kertaa käyttäjillä oli kaikkien asetusten keskus, jossa he pystyivät tarkistamaan, mitä henkilötietoja Google oli tallentanut, tekemään päätöksiä poistettavista tiedoista ja poistamaan käytöstä toimintoja, jotka tallentavat dataa ja seuraavat verkkotoimintaa. Käyttäjät pystyivät myös poistamaan käytöstä personoidut mainokset. Omaa tiliä on laajennettu ja parannettu jatkuvasti sen lanseeraushetkestä lähtien.

"Meille on tärkeää, että kukin käyttäjä saa itse päättää, mitä hänen tiedoistaan Googlella on lupa säilyttää."

Stephan Micklitz

Kesäkuussa 2018 palvelu uudistettiin, ja Omasta tilistä tuli Google-tili. Product Manager Jan Hannemann ja Stephan Micklitz olivat vastuussa uudistuksen lanseerauksesta. Hannemannilla on tohtorintutkinto tietojenkäsittelytieteestä ja hän on työskennellyt Googlen Münchenin-toimistossa vuodesta 2013 alkaen. Hän auttoi kehittämään Omaa tiliä ja on vastuussa Google-tilistä nykyäänkin. Hänen kollegansa ovat jopa antaneet hänelle lempinimen "Herra Google-tili".

Hannemann esittelee Google-tilin uutta ulkoasua älypuhelimellaan. "Halusimme personoida palvelun ja selkeyttää sen asettelua – erityisesti pieninäyttöisiä mobiililaitteita varten." Stephan Micklitz avaa sovelluksen omalla älypuhelimellaan. "Kun käytän palvelua, ohjelmisto antaa esimerkiksi mahdollisuuden tehdä tietosuojatarkistuksen", hän selittää. "Täältä näen välittömästi, onko Googlella ehdotuksia Google-tilini turvallisuuden parantamiseen."

Jan Hannemann (vasemmalla) on Google-tilin (tunnettiin aiemmin nimellä Oma tili) Product Manager. Palvelu on kaikkien asetusten keskus, jossa käyttäjät voivat tarkistaa tietoturva- ja yksityisyysasetuksensa.

Micklitz ja Hannemann perustavat suuren osan tuotekehitystyöstään Googlen kyselytutkimuksiin, joissa tutkitaan, miten ihmiset eri puolilla maailmaa käyttävät yksittäisiä palveluita ja mitkä heidän yleiset asenteensa ovat. "Eurooppalaiset – erityisesti saksalaiset – ovat usein amerikkalaisia skeptisempiä henkilötietojensa käytön suhteen", Hannemann sanoo. "Se liittyy tietysti historiaamme." Kaikki käyttäjät eivät vastusta datansa tallentamista. "Jotkut pitävät sitä hyvin käytännöllisenä, että heidän älypuhelimensa muistuttaa, että on aika lähteä lentokentälle", Hannemann sanoo. "Toiset arvostavat ennakoivaa tekstinsyöttöä, minkä avulla hakukone voi ennustaa hakutermin lopun. Nämä ominaisuudet ja monet muut ovat mahdollisia vain, kun ihmiset antavat meidän käyttää heidän dataansa tuotteiden räätälöintiin juuri heille."

Micklitz huomauttaa, ettei tietosuojakysymyksiin voi koskaan olla yhtä, kaikille sopivaa ratkaisua. Se johtuu osittain siitä, että kaikki ovat yksilöitä ja käyttäjien tarpeet muuttuvat ajan myötä. "Meille on tärkeää, että kukin käyttäjä saa itse päättää, mitä hänen tiedoistaan Googlella on lupa säilyttää. Hiomme työkalujamme jatkuvasti mahdollistaaksemme tämän."

Valokuvat: Conny Mirbach

Näin kyberturvallisuutta on parannettu

Tutustu siihen, miten pidämme huolta ihmisten verkkoturvallisuudesta maailmanlaajuisesti.

Lue lisää