Aitame lastel nutikalt ja enesekindlalt veebimaailmaga tutvuda

Selleks et aidata lastel veebis paremaid otsuseid teha, lõime ressursid ja nõuanded, mis aitavad neil saada nutikateks ja teadlikeks digikodanikeks.

Tehke nende nõuannete ja ressursside abil veebis teadlikke otsuseid

 • Aitame lastel saada nutikateks digikodanikeks programmiga Be Internet Awesome

  Selleks et lapsed oskaksid veebi parimal moel kasutada, peavad nad olema valmis langetama teadlikke otsuseid. See programm õpetab lastele digitaalse kodakondsuse ja ohutuse põhiteadmisi, et nad saaksid enesekindlalt veebimaailma avastada. Lapsed saavad Internetis käitumist õppida Interlandiga – veebipõhise seiklusega, mille neli väljakutset pakkuvat mängu võimaldavad digitaalse ohutuse põhiteadmisi praktikas rakendada.

  Seni oleme programmi käivitanud Ameerika-Ühendriikides ja Lõuna-Ameerikas ning plaanime laieneda ka muudele turgudele. Oleme tutvustanud seda õppekava ka Ameerika Ühendriikide koolides Online Safety Roadshow' raames, et aidata teismelistel veebi nutikalt ja ohutult kasutada.

Jagage ettevaatlikult

Head (ja halvad) uudised liiguvad veebis kiiresti ning kui lapsed ja teismelised jätavad oma tegevuse läbi mõtlemata, võivad nad leida end keerulistest olukordadest, millel on püsivad tagajärjed. Lõime nõuanded, mis aitavad neil sisu sobival moel ja õigete inimestega jagada.

 • Selgitage lastele digitaalset jalajälge

  Otsige koos lastega veebist teavet nende lemmikmuusiku kohta ja rääkige otsingutulemustest. Võib-olla soovite tulemusi enne ise uurida. Rääkige, mida võivad teised neist tulemustest õppida ja kuidas tekib veebis digitaalne jalajälg.

 • Vältige sotsiaalset võrdlemist

  Selgitage kindlasti lapsele seda, et sisu, mida nende sõbrad veebis jagavad, on vaid osa tervikust – tavaliselt tipphetked. Rääkige neile, et kõigil on ka igavaid, kurbi või piinlikke hetki, mida nad teistega ei jaga.

 • Looge perekonnas jagatava sisu reeglid

  Andke pereliikmetele konkreetselt teada, millist sisu, nt fotosid või privaatseid andmeid ei tohi veebis jagada. Harjutamiseks jäädvustage koos mõned fotod ja rääkige, kuidas sisu vastutustundlikult jagada. Näiteks paluge lapsel nii endast kui ka teistest tehtud fotode jagamisel esmalt järele mõelda. Selgitage, et kahtluste korral tuleb neil jagamiseks luba küsida.

 • Selgitage neile, mis on liigne jagamine

  Mõelge koos välja lahendusi liigsele jagamisele, nagu jagatud sisu eemaldamine või privaatsusseadete muutmine. Aidake liigse jagamise korral õiget perspektiivi säilitada. Mõni piinlik hetk võib osutuda probleemiks, mõni on aga hea võimalus midagi õppida.

Ärge langege võltssisu ohvriks

Lapsed peavad kindlasti mõistma, et inimesed ja olukorrad ei pruugi veebis alati ehtsad olla. Koostasime kasulikud juhised, mis aitavad lastel ehtsat võltsist eristada.

 • Selgitage, mida tähendab kellegi teisena esinemine

  Selgitage lastele, miks võib keegi üritada nende paroole või privaatseid andmeid enda valdusesse saada. See teave võimaldab kellelgi teisel lapse kontot kasutada ja temana esineda.

 • Aidake neil andmepüügikatseid ära tunda

  Teie lapsed ei pruugi mõista, et inimesed võivad neilt isiklikke andmeid välja petta. Paluge neil teiega rääkida, kui nad saavad sõnumi, lingi või meili, mis pärineb kelleltki võõralt, kus küsitakse kontoteavet või millel on kahtlane manus.

 • Õpetage neile, kuidas pettusi ära tunda

  Selgitage lastele, et mõned pettused pärinevad näiliselt sõpradelt. Need võivad isegi teadlikke täiskasvanuid ära petta. Paluge lastel kahtlase sõnumi saamisel teiega nõu pidada. Kui reageerite nende muredele osavõtlikult, aitab see luua usaldust.

 • Otsige koos turbeindikaatoreid

  Külastage koos mõnd veebisaiti ja otsige turbeindikaatoreid. Kas URL-i kõrval on tabalukuikoon või selle alguses on https, mis viitab turvalisele URL-ile? Kas URL kattub saidi nimega? Aidake lastel leida indikaatoreid, mida nad peaksid saidile jõudes otsima?

Kaitske oma saladusi

Isiklik privaatsus ja turvalisus on veebis täpselt sama oluline kui veebist väljaspool. On tähtis, et teie lapsed mõistaksid, kuidas kaitsta väärtuslikku teavet ja vältida seadmete, maine ja suhete kahjustamist.

 • Looge keerukad paroolid

  Õpetage neile, kuidas meeldejääv fraas tugevaks parooliks muuta. Kasutage vähemalt kaheksat suur- ja väiketähte ning asendage mõni neist sümboli ja numbriga. Näiteks saab lause „Minu noorema õe nimi on Anne” põhjal luua parooli Mn63n0n4, Aidake neil mõista, mis muudab parooli nõrgaks – näiteks enda aadressi või sünnipäeva kasutamine või paroolid nagu 123456 või „parool”, mida on lihtne ära arvata.

 • Hoidke privaatset teavet privaatsena

  Rääkige, millist teavet peaksid nad privaatsena hoidma – nagu koduaadress, paroolid või kool, kus nad käivad. Paluge lastel teiega nõu pidada, kui neilt küsitakse selliseid andmeid.

 • Õpetage neid paroole turvaliselt kasutama

  Õpetage neile, et enne parooli sisestamist tuleb üle kontrollida, kas see on kindlasti vajalik ja kas rakendus või sait on ikka õige. Kahtluste korral peaksid nad enne parooli sisestamist teiega nõu pidama. Lisaks sellele soovitage neil igas rakenduses ja saidil kasutada erinevat parooli. Nad võivad kasutada üht põhiparooli, millele on iga rakenduse puhul lisatud mõni täht.

 • Aidake neil vempe vältida

  Tuletage lastele meelde, et neil tuleb oma parooli privaatsena hoida, et takistada teisi kontole pääsemast ja võltsitud või piinlikke sõnumeid saatmast.

Lahke käitumine on lahe

Internet on tõhus võimendi, mida saab kasutada nii positiivse kui ka negatiivse sisu levitamiseks. Aidake lastel käituda vastutustundlikult, rakendades veebis tegutsedes põhimõtet „käitu teistega nii, nagu soovid, et sinuga käitutaks”, mõjutades teisi positiivselt ja tõrjudes kiusamist.

 • Arutlege veebikiusamise üle

  Rääkige veebikiusamisest või olukordadest, kus inimesed kasutavad veebipõhiseid tööriistu eesmärgiga teistele halba teha. Selgitage, kelle poole peaksid lapsed pöörduma, kui nad midagi sellist näevad või kogevad. Küsige lastelt, kas nemad või nende sõbrad on kogenud veebis õelat käitumist. Võite näiteks uurida, millisel kujul see esines ja mis tunde see neis tekitas ning kas neile tundus, et nad saaksid aidata seda takistada, näiteks andes õelast kommentaarist kellelegi teada.

 • Kehtestage perekonna väärtushinnangud veebis

  Selgitage neile, millist käitumist te neilt veebis ootate. Võite alustada näiteks sellest, et teistega tuleb käituda samamoodi, nagu nad soovivad, et nendega käitutaks, ja mitte öelda veebis midagi, mida nad ei ütleks näost näkku.

 • Rääkige kellegi sõnade tähendusest ja õhutage lapsi positiivselt käituma

  Rääkige hääletoonist ja tuletage lastele meelde, et veebis on lihtne inimesi vääriti mõista. Soovitage neil eeldada häid kavatsusi ja rääkida arusaamatuste korral sõpradega otse. Selgitage, kuivõrd meeldiv on veebis positiivseid sõnumeid saata ja vastu võtta. Võite kasutada mõnd teie enda rakendust positiivse kommentaari või sõnumi saatmiseks.

Kahtluste korral rääkige neist

Üks õppetund, mis kehtib kõigi digitaalsete kohtumiste puhul: kui teie lapsed leiavad kahtlast sisu, peaksid nad tundma end piisavalt mugavalt, et rääkida sellest usaldusväärse täiskasvanuga. Sellise käitumise toetamiseks suhelge kodus vabalt.

 • Arutlege selle üle, mida nad veebis teevad

  Arutlege selle üle, kuidas teie peres tehnoloogiat kasutatakse. Näidake üles huvi rakenduste vastu, mida lapsed kõige rohkem kasutavad, ja paluge lastel neid tutvustada. Uurige, kuidas lapsed rakendusi kasutavad ja mis neile rakenduste juures meeldib.

 • Määrake piirangud, mis võivad aja jooksul muutuda

  Määrake laste kontode jaoks reeglid, näiteks sisufiltrid ja ajapiirangud, ning andke lastele teada, et neid võib tulevikus muuta. Seaded peaksid aja jooksul edasi arenema. Vältige nende unustamist.

 • Aidake neil valida kolm inimest, kelle poole pöörduda

  Valige kolm usaldusväärset inimest, kellega lapsed võivad rääkida, kui nad leiavad veebist ebameeldivat sisu. Usaldusväärne isik aitab neil nähtut mõista ja tulevikus sarnaseid olukordi vältida.

 • Arendav ajakasutus veebis

  Julgustage neid mängima mänge ja kasutama rakendusi, mis arendavad nende loomingulisust või probleemide lahendamise oskusi.

Vaadake lisateavet meie panuse kohta turvalisuse suurendamisse

Teie turvalisus

Kaitseme teid veebis valdkonna juhtivate turbefunktsioonidega.

Teie privaatsus

Loome privaatsusfunktsioone, mis sobivad kõigile.

Peredele

Aitame teil hallata pereliikmete jaoks sobivat veebisisu.