Pomozte dětem stát se chytrými a sebejistými průzkumníky online světa

Chceme děti učit, jak se v online prostředí lépe rozhodovat, a tak jsme vytvořili zdroje a tipy, které jim pomohou stát se bystrými a důvtipnými občany digitálního světa.

Tyto tipy a zdroje vám poradí, jak se na internetu chovat zodpovědně

 • Náš program Be Internet Awesome pomáhá dětem stát se chytrými občany digitálního světa

  Aby děti dokázaly využít internet na maximum, musí být připraveny informovaně se rozhodovat Tento program děti učí o základech digitálního občanství a bezpečnosti, aby se v online prostředí dokázaly pohybovat sebejistě. Ve světě Interland děti zažijí online dobrodružství, při kterém se prostřednictvím čtyř zajímavých her prakticky seznámí s hlavními zásadami digitální bezpečnosti a naučí se základy chování na internetu.

  V současné době je tento program spuštěn v USA a Latinské Americe, ale plánujeme rozšířit jej na další trhy. V rámci pořadu Online Safety Roadshow jsme tento plán dokonce představili ve školách v USA, abychom teenagery informovali, jak se na internetu chovat chytře a zodpovědně.

Sdílejte obezřetně

Dobré (i špatné) zprávy se internetem šíří rychlostí blesku, a pokud děti a teenageři nejsou dostatečně prozíraví, mohou se snadnou ocitnout ve složité situaci s dalekosáhlými následky. Proto jsme pro ně vytvořili tipy, jak správně sdílet obsah s těmi správnými lidmi.

 • Poučte je o digitální stopě

  Společně vyhledejte na internetu sami sebe nebo jejich oblíbeného hudebníka a promluvte si o tom, co jste našli. Je dobré si výsledky předem ověřit. Proberte, co o vás ostatní mohou z těchto výsledků zjistit, a jak se starat o svou digitální stopu na internetu.

 • Pomozte minimalizovat sociální srovnávání

  Nezapomeňte svým dětem vysvětlit, že obsah, který jejich přátelé sdílejí na internetu, představuje jen část příběhu, obvykle jen tu nejlepší. Připomeňte jim, že i ostatní zažívají nudné, smutné nebo trapné chvíle, kterými se při sdílení nechlubí.

 • Vytvořte v rodině pravidla sdílení obsahu

  Jasně v rodině stanovte, co se nebude sdílet na internetu, například fotky nebo osobní údaje. Vyfoťte společně pár fotek a promluvte si o tom, jak má vypadat bezpečné sdílení. Například děti upozorněte, aby před sdílením fotek nemysleli jen na sebe, ale i na ostatní. Připomeňte jim, že když si nejsou jisti, mají požádat o souhlas.

 • Poučte děti o nadměrném sdílení

  Společně vymyslete, jak budete nadměrné sdílení řešit – například odstraněním sdíleného obsahu nebo úpravou nastavení ochrany soukromí. Pokud k něčemu takovému dojde, zachovejte chladnou hlavu. Někdy je situace vážná, ale jindy můžeme vzít nepříjemné zážitky jako příležitost k poučení.

Nenaleťte podvodníkům

Je důležité, abyste dětem pomohli pochopit, že lidé a situace na internetu vždy neodpovídají skutečnosti. Vyvinuli jsme užitečnou pomůcku, která vám poradí, jak je naučit odlišovat skutečnost od přetvářky.

 • Vysvětlete předstírání jiné identity

  Vysvětlete dětem, proč by někdo mohl chtít zjistit jejich heslo nebo osobní údaje. Kdyby tyto informace někdo získal, mohl by použít jejich účet a vydávat se za ně.

 • Pomozte jim rozpoznat pokusy o phishingový útok

  Děti si nemusí uvědomit, že se z nich cizí lidé snaží vylákat osobní údaje. Poučte je, aby se vám svěřily, když od cizí osoby dostanou zprávu, odkaz nebo e-mail s podezřelou přílohou nebo s žádostí o informace o účtu.

 • Naučte je rozpoznat podvody

  Poučte děti, že některé lstivé podvody se tváří, že pochází od kamaráda. Vždyť se někdy nechají napálit i dospělí, kteří o tom už něco vědí! Pokud nějaká zpráva vypadá podezřele, prověřte ji společně. Berte obavy svých dětí vážně, pomůže vám to s budováním vzájemné důvěry.

 • Společně hledejte prvky zabezpečení

  Společně navštivte nějaké webové stránky a hledejte projevy zabezpečení. Je vedle adresy URL visací zámek nebo začíná řetězcem https, což znamená, že je zabezpečená? Odpovídá adresa URL názvu webu? Pomozte jim odhalit prvky, které by měli hledat, když se dostanou na webové stránky.

Chraňte si svá tajemství

Ochrana soukromí a zabezpečení je stejně důležitá online i offline. Je důležité, aby děti věděly, jak zabezpečit cenná data a vyhnout se tak újmám na zařízeních, pověsti i vztazích.

 • Vytvořte hesla, která nikdo neprolomí

  Naučte je, jak ze snadno zapamatovatelné fráze vytvořit silné heslo. Je vhodné použít alespoň osm písmen, z nichž část bude velká, část malá a část změněna na symboly a čísla. Např. „Mám hodnou sestru Katku" může být „mH$Ka+ku“. Vysvětlete jim, jak vypadá slabé heslo, které je snadné uhodnout: bývá vytvořené z adresy nebo data narození, případně obsahuje jednoduché řetězce jako „123456“ nebo „heslo“.

 • Udržujte jejich osobní údaje v soukromí

  Mluvte o tom, které údaje nemají nikomu sdělovat – například adresu domů, hesla nebo do které chodí školy. Povzbuďte je, aby se vám svěřili, pokud je o podobné informace někdo požádá.

 • Naučte děti správné péči o hesla

  Klaďte dětem na srdce, ať si zadávání hesel vždy dobře rozmyslí a ověří, zda jsou ve správné aplikaci nebo na správném webu. V případě pochybností se mají ze všeho nejdříve obrátit na vás. Veďte je také k tomu, ať si pro různé aplikace a weby vytvoří různá hesla. Mohou mít jedno hlavní heslo a pro každou aplikaci k němu přidat pár písmen.

 • Pomozte jim vyhýbat se špatným žertům

  Připomeňte jim, že když nikomu neprozradí své heslo, předejdou tomu, aby někdo cizí z jejich účtu rozesílal nepravdivé nebo nepříjemné zprávy.

Být milý je super

Internet je mocný nástroj, který lze použít s šíření dobra i zla. Pomozte svým dětem chovat se v online světě obezřetně za pomoci přístupu „chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě“. S tímto přístupem mohou kladně působit na ostatní a odvrátit šikanu.

 • Hovořte spolu o internetové šikaně

  Promluvte si o obtěžování na internetu a chování, kdy lidé za pomoci online nástrojů záměrně poškozují ostatní. Navrhněte, za kým mají děti jít, když se s takovým chováním setkají. Zeptejte se jich, zda oni nebo jejich kamarádi mají zkušenost s vulgárním chováním na internetu. Můžete položit například tyto otázky: Jak se toto chování projevovalo? Jaký jste z toho měli pocit? Měli jste dojem, že takovému chování můžete zabránit, například tím, že vulgární komentář někomu nahlásíte?

 • Stanovte rodinné zásady chování na internetu

  Jasně jim vysvětlete, jak se podle vás mají na internetu chovat. Není špatné začít tím, že se k ostatním mají chovat tak, jak chtějí, aby se oni chovali k nim, a že mají na internetu říkat jen to, co by byli schopni říct druhému do očí.

 • Promluvte si o skrytých významech a podpořte kladný přístup

  Promluvte si o tónu hlasu a připomeňte dětem, že na internetu snadno dojde k situaci, kdy si někdo špatně vyloží, co tím druhá osoba myslela. Povzbuďte je, aby očekávali, že přátelé mají dobré úmysly, a aby se přátel přímo zeptali, pokud si nebudou jisti, jak to myslí. Proberte také, jak je příjemné odesílat a dostávat na internetu milé zprávy. Případně můžete z nějaké aplikace společně odeslat kladný komentář nebo zprávu.

Když máte pochybnosti, svěřte se

Rada, která platí pro veškerou digitální komunikaci: Když vaše dítě narazí na něco podezřelého, nemělo by se stydět promluvit si o tom s dospělým, kterému věří. Můžete tomu napomoci tím, že doma budete otevřeně komunikovat.

 • Mluvte o tom, co na internetu dělají

  Povídejte si, jakým způsobem v rodině využíváte technologie. Projevte zájem o aplikace, které vaše děti používají nejčastěji, a požádejte je, aby vám je ukázaly. Zjistěte, jak aplikace používají a co o nich vědí.

 • Stanovte omezení, která se časem mohou změnit

  Nastavte pro účty dětí pravidla, například filtry obsahu a časové limity, a dětem řekněte, že se tato pravidla mohou postupem času měnit. Nastavení by se měla časem vyvíjet. Není to jen o tom, že něco nastavíte a pak to pustíte z hlavy.

 • Pomozte jim určit osoby, na které se mohou obrátit

  Určete tři důvěryhodné osoby, kterým se mohou svěřit, když na internetu narazí na něco, co jim není příjemné. Důvěryhodná osoba jim může pomoci pochopit, co viděli, a zabránit tomu, aby na podobný obsah narazili v budoucnu.

 • Podporujte dobře strávený čas online

  Veďte děti k tomu, aby hrály hry a používaly aplikace, které budou rozvíjet jejich kreativitu a schopnost řešit problémy.

Další informace o našem úsilí o zajištění bezpečnosti

Zabezpečení

Na internetu vás chráníme pomocí špičkových bezpečnostních opatření.

Ochrana soukromí

Naše ochrana soukromí funguje univerzálně.

Pro rodiny

Pomáháme vám spravovat, co je pro vaši rodinu na internetu vhodné.