Осигуряваме поверителност, подходяща за всички

Благодарение на данните услугите на Google са по-полезни и уместни, но използването на тази информация от наша страна е ваш личен избор. Информираме ви за това, какви данни събираме, как ги използваме и защо. А в профила ви в Google сме вградили сериозни контроли за данните, така че да можете да избирате подходящите за вас настройки за поверителност.

Прозрачност на данните

Улесняваме ви да разбирате какви данни използваме и защо

Когато използвате услугите на Google, ни поверявате данните си. Наша отговорност е прозрачно да съобщаваме каква информация събираме и как си служим с нея, за да подобряваме работата ви с услугите ни.

Научете повече

Контроли за поверителност

Контролът е във ваши ръце

Знаем, че когато става дума за поверителност, няма универсално решение. Затова профилът ви в Google съдържа мощни и лесни за употреба инструменти за поверителност. Те ви позволяват да контролирате подходящите за вас настройки за поверителност, както и какви типове данни събираме и използваме в услугите си.

Научете повече

Реклами и данни

Не продаваме личната ви информация на никого

Използваме данни, за да ви показваме подходящи реклами в продуктите на Google, в партньорски уебсайтове и в мобилни приложения. Макар че тези реклами помагат за финансирането на услугите ни, поради което те са безплатни за всички, личната ви информация не се продава. Също така ви предоставяме мощни настройки за рекламите, за да можете по-добре да контролирате какви реклами ви се показват.

Научете повече

Научете повече за усилията ни, свързани с безопасността

Вашата сигурност

Защитаваме ви онлайн с водещи в отрасъла мерки за сигурност

Вашата поверителност

Осигуряваме поверителност, подходяща за всички

За семейства

Помагаме ви да осигурявате на семейството си уместна работа онлайн